Om oss

Med passion för miljö och människor kommer vi genom personlig service tillmötesgå alla era behov. För oss är inget omöjligt!


Vår vision

Vi ger chansen till första steget in i arbetslivet och mot en ljus framtid.

Vi vill vara en stark ledande konkurrent på marknaden genom våra mål som är att vara till hjälp för de unga vuxna som vill ta sig in i arbetslivet.

Genom ett jobb hos oss får de möjligheten till arbetslivserfarenhet samt stöd för vidareutveckling och vi hoppas på att vara den trygghet som våra medarbetare behöver för en trivsam vardag.


Tillit och service

Det är våra ledord i företaget och genomsyrar de arbete vi utför. Genom att visa tillit för varandra och således lita på varandras kompetens låter vi alla individer utvecklas och få möjligheten att i sin tur lära upp nya medarbetare för att bli en del av vårt team. Genom god och anpassad service till våra kunder skapar vi hållbara relationer och nöjda kunder.


Miljö

Vi bedriver en verksamhet som ger så lite miljöpåverkan som möjligt utifrån de tekniska och ekonomiska förutsättningarna som finns. Vi väljer rengöringsmedel som är skonsamma för miljön, doserar rätt, återanvänder material och källsorterar för en hållbar utveckling. Våra rengöringsprodukter är alltid ekologiska & miljömärkta.


Tystnadsplikt och sekretess

Alla medarbetare har undertecknat ett tystnads- och sekretessavtal i samband med anställning vilket innebär att de inte får lämna ut någon information om våra kunder.


Säkerhet i lokaler

Information om vad som gäller vid brand presenteras med regelbundenhet. Detta är viktigt då våra medarbetare befinner sig i olika miljöer under sin arbetstid.