GARAGESTÄDNING

Vi vill underlätta för dig som fastighetsägare genom att utföra kontinuerlig garagestädning. Genom regelbunden städning skapas en inbjudande miljö samtidigt som risken för oväntade höga utgifter minskar. I ett garage kan brunnar bli igensatta vilket kan medföra stora problem och med en effektiv maskin som suger upp grus och smuts motverkar vi detta. Vi kan samtidigt utföra tjänster som damning, fläcka av väggar samt rengöra dörrar och hissar.