TRAPPSTÄDNING

Trappuppgångar/Entréplan/Våningsplan/Källare:


Sopning av samtliga trapphus

Moppning av samtliga trapphus

Avfläckning av samtliga väggar upp till 180 cm höjd från golv/trappsteg

Dammtorka/fukttorka värmeelement, golvlisten

Rengöra ledstångar och trappräcken

Rengöra sopnedkastluckor utvändigt

Avfläcka glas i namn och anslagstavlor

Avfläcka glasrutor i entré

Avfläcka Entrédörrar

Avfläckning av lägenhetsdörrar och dörrlisten(1 gång/månad)

Entrégaller skakas av och rengörs under

Fönsterputs av samtliga fönster och entredörren


Hiss:


Sopning av samtliga hissar

Moppning av samtliga hissar

Putsning av glas

Avfläckning av väggar

Avfläckning av hiss knappar

Avfläckning av Hissdörrar